Jedinstveni upravni odjel

Josip Tončić - pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
Jasminka Miloš - računovodstveni referent
Branka Milinović - stručni referent
Mladen Tudić - viši stručni referent

 

Namještenici:
Damir Drvenkar, Zlatan Vlašić, Krunoslav Posavec, Anita Krupski

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

lokalnips1

poreznanekretnine2

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Javni pozivi

Javna nabava

Pristup informacijama

Korisni linkovi