Kontaktirajte nas OVDJE.

Odluke i dokumenti općinskog načelnika

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Podravske Sesvete

- Odluka o sufinanciranju usluge umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini

- Odluka o financiranju usluge mikročipiranja pasa na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini

Odluka o odobravanju kupnje radnih bilježnica za učenike Osnovne škole u Podravskim Sesvetama za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018.

- Odluka o sufinanciranju usluga umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini

- Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podravske Sesvete

- Plan prijma u službu za 2018. godinu

- Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 2017. do 2020. godine

- Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

- Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Podravske Sesvete, za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o izmjeni Odluke o propisivanju stvaranja ugovornih obveza u Općini Podravske Sesvete

- Godišnji plan raspisivanja natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa iz proračuna Općine Podravske Sesvete u 2016. godini

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

Procedura obračuna i naplate prihoda u Općini Podravske Sesvete

- Odluka o izmjeni Odluke o propisivanju stvaranja ugovornih obveza u Općini Podravske Sesvete

- Odluka o propisivanju postupka stvaranja ugovornih obveza u Općini Podravske Sesvete

- Odluka o propisivanju postupka zaprimanja računa, provjere i pravovremenog plaćanja u Općini Podravske Sesvete

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga na području Općine Podravske Sesvete

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom

- Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Odluka o propisivanju postupka stvaranja ugovornih obveza

Odluka o propisivanju postupka zaprimanja računa, provjere i pravovremenog plaćanja

© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg