Kontaktirajte nas OVDJE.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK:

1. Renata Štefec, (HNS), predsjednica
2. Darko Štefanić, (HNS), član
3. Vladimir Tudić, (Grupe birača), član

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE:

  1. DRAŽEN NAĐ, (Grupe birača), predsjednik
  2. ZLATKO MILOŠ, (Grupe birača), član
  3. VLADIMIR TUDIĆ, (Grupe birača), član

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA:

1. Josip Rep, (HNS), predsjednik
2. Đuro Zrinski, (Grupe birača), član
3. Zlatko Miloš, (Grupe birača), član
4. Stanko Kerečeni, (HNS), član
5. Vladimir Pintarić, (HNS), član

© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg