ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK:

1. Renata Štefec, (HNS), predsjednica
2. Darko Štefanić, (HNS), član
3. Vladimir Tudić, (Grupe birača), član

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE:

1. Silvana Kolar, (Grupe birača), predsjednica
2. Tomislav Bratanović, (Grupe birača), član
3. Ivan Šerbeđija, (HNS), član

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA:

1. Josip Rep, (HNS), predsjednik
2. Đuro Zrinski, (Grupe birača), član
3. Zlatko Miloš, (Grupe birača), član
4. Stanko Kerečeni, (HNS), član
5. Vladimir Pintarić, (HNS), član

Općinski načelnik

lokalnips1

poreznanekretnine2

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Javni pozivi

Javna nabava

Pristup informacijama

Korisni linkovi

© 2016 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design by Georg.