Kontaktirajte nas OVDJE.

Priroda

sumaPodravske Sesvete nalaze se na najvišem pješčanom proplanku podravskih Peskov koji se prema sjeveroistoku gube u močvarnom tlu Dubovnika i u plavnom području kanala Rog-Strug, te Jablanovoj gredi - s južne strane Roga. Još dalje na sjever je povijesna Rakovka,u kojoj se i danas nađe živog blata. Tu su i prelijepe šume Carskog rastika na čijem se rubu prema istoku nalazi Mekiš. Još dalje na istok prema rijeci Dravi proteže se područje livada i polja, gdje Sesvečani danas imaju obradivo zemljište. Granica je tu prema jugu Crlenika, naselje prije Turaka, pa potok koji dolazi vijugavo od Kloštra i ispod Crlenike utječe u Dravu. Sa zapadne strane proteže se Berek - močvarni jarak livada, a iza njega dižu se i spuštaju brežuljci pijeska gdje su i Draganci. Peski su obrasli bagremovim šumarcima i niskim grmljem. Sesvečki pješčani brijeg je jedan od posljednjih nanosa podravske Sahare. Na obradivim površinama sije se žito i sadi kukuruz, šećerna repa, grah, duhan, paprika, krumpir, kupus, lubenice i uzgajaju različite vrste cvijeća. Sve se više sade i voćnjaci, najviše jabuka i višanja. Sesvečani su poznati i kao vrsni vinogradari.Nadmorska visina područja kreće se u pojasu između 100 - 200m. Podravske Sesvete se nalaze na području koje je bogato plinom i kondenzatima te dubinskim toplim vodama. Rijeka Drava sa svojim višestoljetnim i gotovo netaknutim okolišem raj je za lovce i ribolovce.

camacGusti, neprohodni vrbici i bujnost ostale vegetacije idealni su za uzgoj, ali i zaštitu divljači. Osim zeca, fazana i prepelice, a naročito visoke divljači vrlo su značajne i ptice močvarice. U zimskim mjesecima posebno je veliki broj divljih U klimatskom pogledu prostor Općine ima osobine umjerenih klima kontinentalnog tipa. Temperatura i padaline pokazuju prijelazne osobine kraja prema zapadnom vlažnijem i hladnijem dijelu Središnje Hrvatske.

Prosječna količina padalina iznosi 750-800 mm. Pedološke karakteristike tla Općine pokazuju da se u najvećoj površini radi o pješčanom tlu, koje je dugotrajnim postupcima sađenja šuma akacije oplemenjeno tankim humusnim pokrovom. Uz tok rijeke Drave prevladavaju riječni nanosi pijeska i šljunka te rastu autohtone šume hrasta lužnjaka.

© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg