Javna nabava

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Podravske Sesvete

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa Općinskog načelnika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova

PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

2024.

Plan nabave Općine Podravske Sesvete za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu EOJN

 

2023.

Statističko Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu

Izmjene Plana nabave Općine Podravske Sessvete za 2023. godinu

- Plan nabave za 2023. godinu

 

2022.

Statističko Izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

 

2021.

Poveznica na Objavu Plana nabave i njegove izmjene

- Poveznica na objavu Registra ugovora i njegove izmjene

Plan nabave za 2021. godinu

 

 

2020.

Statističko izvješće za 2020. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

- Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Izmjene i dopune Registra ugovora

1. izmjene Plana nabave za 2020. godinu

- Plan nabave za 2020. godinu

- Objava Plana nabave

- Objava Registra ugovora javne nabave

 

 

2019.

Statističko izvješće javne nabave za 2019. godinu

Registar ugovora 2019.

- Objava Plana nabave

- Objava Registra ugovora

Plan nabave za 2019. godinu

 

 

2018.

- Izmjene i dopune Registra ugovora u 2018. godini

- 4. Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

1. Izmjene Registra ugovora

3. Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

- Registar ugovora o javnoj nabavi do 20.07.2018.

- 2. IZMJENE PLANA NABAVE Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu

IZMJENE PLANA NABAVE Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

 

2017.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Podravske Sesvete

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Podravske Sesvete

2. Izmjene Plana nabave Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu

Izmjene Plana nabave Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu

- Plan nabave 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2017

 

 

2016.

- II Izmjene Plana nabave Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi roba, radova i usluga za razdoblje od 1.7. doo 31.12.2016. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi roba, radova i usluga za razdoblje od 1.1. doo 30.06.2016. godine

- Izmjene Plana nabave Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu

- Plan nabave 2016.

 

2015.

- Plan nabave 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga u 2015. godini

 

2014.

- Plan nabave 2014.

 

2013.

- Plan nabave 2013.

 

2012.

Plan nabave 2012.

Izmjene plana nabave za 2012. - 1

- Izmjene plana nabave za 2012. - 2

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg