O nama

Podravske Sesvete su prvi puta postale Općinom još davne 1895. godine i taj status u raznim oblicima zadržale sve do kraja II. svjetskog rata. Nakon Domovinskog rata Podravske Sesvete potpadaju pod Općinu Kloštar Podravski. Međutim, nezadovoljni podjelom rente koja se dobiva za iskorištavanje plina, (i to gotovo isključivo na području Podravskih Sesveta) stanovnici P. Sesveta pokreću postupak za izdvajanje iz Općine Kloštar Podravski.

Rezultat tih nastojanja je Odluka Hrvatskog Sabora objavljena u Narodnim novinama 20.11.1997. kojom ponovo postajemo općinsko mjesto.

Na osnovu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 10/97 - 44/00.), Općina Podravske Sesvete nalazi se u sastavu Koprivničko-križevačke županije. Temeljem istog zakona Općina je izdvojena iz sastava Općine Kloštar Podravski 1997 godine što je objavljeno u "Narodnim novinama" broj 124/99. U sastavu Općine Podravske Sesvete nalazi se naselje Podravske Sesvete, koje se sastoji od tri izdvojene građevne zone i autohtonih lokaliteta - naselja Podravskih Sesveta i zona Mekiš i Draganci. Ukupni broj stanovnika Općine prema popisu iz 1991. godine iznosi 1957 stanovnika.

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg