2023.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

- Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Koprivnica na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općina Podravske Sesvete u 2023. godini

- Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2023. godini

 

 

2022.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a u 2022. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini 

 

2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Koprivnica na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini  

Program javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

 

2020.

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2020. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2020. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Koprivnica na području Općine Podravske Sesvete u 2020. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2020. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2020. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2020. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2020. godini  

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2020. godini

 

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg