Odluke i dokumenti s 6. sjednice Općinskog vijeća održane 6. svibnja 2022.

1. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2017. do 2022. godine za 2021. godinu

2. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za 2021. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu

5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

12. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

13. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

15. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

17. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Koprivnica na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

18. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu

19. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021. godini

20. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Podravske

21. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Leptirići“ Podravske Sesvete

22. Odluka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Podravske Sesvete

23. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije Đurđevac za veljaču i ožujak 2022. godine

24. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 28. veljače 2022. godine

25. Zaključak o usvajanju Izvješća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2021. godinu (Izvješće o intervencijama, Izvješće o radu i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana JVP)

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg