Proračun Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

- Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program utroška spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podravske Sesvete u 2022. godini

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Podravske Sesvete

Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju kriminaliteta - siječanj - rujan 2021.

Zaključak o prihvaćanju izvješća granične policije za srpanj, rujan i listopad 2021.

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića ''Leptirići'' Podravske Sesvete

2. Program o izmjeni programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete

3. Odluka o dopuni Odluke o načinu utvrđivanja osnovne plaće radnika u Dječjem vrtiću ''Leptirići'' Podravske Sesvete

4. Odluka o dopuni odluke o cijeni usluge Dječjeg vrtića ''Leptirići'' Podravske Sesvete

5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje zgrade javne namjene - Društveni dom na Trgu kralja Tomislava 45, Podravske Sesvete

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje zgrade javne namjene - Vatrogasni dom na Trgu kralja Tomislava 45, Podravske Sesvete

7. Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Podravske Sesvete

8. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Odbora za statut i poslovnik

9. Rješenje o izboru predsjednika i dva člana odbora za proračun i financije

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća postaje granične policije o stanju sigurnosti na području Općine Podravske Sesvete za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

11. Odluka o dopuni odluke o javnim priznanjima Općine Podravske Sesvete

12. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta javnog reda i mira od 01. siječnja do 30. travnja 2021. godine

Stranica 4 od 7

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg