Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća

Mandatno razdoblje 2021.-2025.

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog Vijeća Općine Podraske Sesvete

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog Vijeća Općine Podraske Sesvete

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog Vijeća Općine Podraske Sesvete

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog Vijeća Općine Podraske Sesvete

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Podraske Sesvete

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Podraske Sesvete

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Podraske Sesvete

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

 

Mandatno razdoblje 2017.-2021.

Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća  / Saziv 29. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 

 

Mandatno razdoblje 2013.-2017.

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg