Iz povijesti Podravskih Sesveta

- Pisana prošlost Podravskih Sesveta od 668 godina ipak nešto svjedoči i znači. -
Sesvete su staro naselje. I premda se nalaze po strani prometnih putova, stisnuto u jednom nezapaženom kutu Podravine, imaju svoju povijest i svoje određeno povijesno i kulturno značenje. Od 13. do 16. stoljeća područje Sesveta nalazilo se u sastavu komarničkog arhidjakonata, jer su plemići Beluše Komarničani imali svoje posjede do kanala Gorbonuk.

koritoPojedine župe zagrebačke biskupije plaćale su određene daće zagrebačkim kanonicima i upravo ta okolnost je razlogom da danas znamo za postojanje sela Sesvete u to daleko vrijeme srednjeg vijeka. Kad je 1334. godine zagrebački kanonik Ivan Gorički sastavio Statute zagrebačkog Kaptola, u trećem dijelu tog spisa donosi popis župnih crkvi među kojima navodi i crkvu Svih Svetih (Iv. Tkalčić, str.91)Iz toga proizlazi da su Sesvete postojale od 13. st. do pada Virovitice 1552. god. na istom mjestu gdje su i danas. Oslobađanjem Podravine od Turaka započinje na tom području novi život. U Povelji oberstara grada Đurđevca Hanibala Josipa Heistera između ostalog piše:
"... na znanje dajem svem kojem se dostoji kako je naseljeno stanovito selo imenom Sesvete zvano vu g. 1695. 19. meseca malomešnika (rujna)." iz čega proizlazi da se

Sesvete službeno smatraju naseljem od 19.9.1695.

Područje Podravskih Sesveta imalo je vrlo burnu geološku i povijesnu prošlost. Prije mnogo milijuna godina ovo je područje bilo dio Panonskog mora. Njegovim povlačenjem ostaje plodna ravnica, močvare i rijeka Drava. O tome svjedoče mnogobrojni nalazi fosilnih ostataka raznih morskih životinja nađeni prilikom kopanja odvodnih kanala. Na ovom području rastu ogromne hrastove šume, a područje je naseljeno ljudima još od početaka ljudske povijesti. Tome je doprinijelo bogatstvo ribe, životinja i biljaka. Tu žive Iliri, Kelti, Rimljani i prolaze nebrojene vojne kolone Huna, Tatara, Avara, Turaka...
Do 1850. godine Sesvete su u sastavu Vojne krajine. Broj stanovnika se tih godina kreće oko 2000. Zaslugom župnika Karla Blažekovića mjesto 1911. dobiva poštanski ured. Sesvete 1830. godine dobivaju prvu školu, a vlastitu župu 1885. Dobrovoljno vatrogasno društvo osniva se 1928.
Stanovnici našeg mjesta u dva svjetska rata ostavljaju svoje kosti diljem svijeta, da bi sudjelovali i u ovom posljednjem kojim je uspješno okončana tisućljetna težnja Hrvata za vlastitom samostalnom i nezavisnom državom.

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg