OPĆINSKO VIJEĆE U MANDATU 2021. - 2025.

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. Krunoslav Posavec - HDZ
2. Marko Derežić, bacc.ing.sec. - HDZ
3. Stjepan Dergez - HDZ
4. Ana Marija Bratanović, bacc.admin.publ. - HDZ
5. Ivan Šerbeđija - HNS-Liberalni demokrati
6. Damir Fičko - HNS-Liberalni demokrati
7. Tomislav Mihoković - HNS-Liberalni demokrati
8. Krunoslav Bratanović, dipl.ing.građ. - Kandidacijska lista grupe birača
9. Darko Štefanić, upr.iur. - Kandidacijska lista grupe birača

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Štefanić, upr.iur. – grupe birača

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Fičko, ing.prom. – HNS – Liberalni demokrati

MANDATNA KOMISIJA:
1. Damir Fičko, ing.prom. – HNS-Liberalni demokrati
2. Tomislav Mihoković - HNS - Liberalni demokrati
3. Ana Marija Bratanović, bacc.admin.publ. - HDZ

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Ivan Šerbeđija - HNS-Liberalni demokrati
2. Krunoslav Bratanović, dipl.ing.građ. – grupe birača
3. Ana Marija Bratanović, bacc.admin.publ. - HDZ

 

 
 
 
 
Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg