Proračun

 

2024.

- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2024. godinu

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2024. i projekcije 2025. i 2026.

Obrazloženje proračuna Općine Podravske Sesvete za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2024. godinu

Prijedlog proračuna Općine Podravske Sesvete za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Vodič za građane uz Proračun Općine Podravske Sesvete za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Javni poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna 2024.

 

 

2023.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

- Izmjene i dopune Proračuna Općine podravske Sesvete za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

- Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2023. - 30.09.2023. godine   pdf  /  xls  /  Potvrda o poslanim izvještajima u Ministarstvo Financija

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

- Konsolidirani financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje 1.1. do 30.06.2023. godine  pdf xls   /  Potvrda o učitanom konsolidiranom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne / regionalne samouprave - Općine Podravske Sesvete

- Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine  pdf  /  xls   /   Potvrda o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Općina Podravske Sesvete

- Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01.01. do 31.03.2023. pdf / xls / Potvrda o poslanim izvještajima u Ministarstvo financija

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2023. i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.godinu

Javni poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

Prijedlog proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. i projekcije za 2024.-2025. godinu

- Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. i projekcije za 2024.-2025. godinu

- Vodič za građane uz proračun Općine Podravske Sesvete za 2023. i projekcije za 2024.-2025. godinu

 

 

2022.

- Izvješće o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

- Konsolidirani financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine pdf / xls / Potvrda o poslanim izvještajima u Ministarstvo financija

- Financijski izvještaji Općina Podravske Sesvete za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine pdf  /  xls    / Potvrda o poslanim izvještajima u Ministarstvo financija

Izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. i projekcije za 2023.-2024. godinu (usvojeno)

- Izmjene i dopune proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. i projekcije za 2023.-2024. godinu

- Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

Javni poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu

- Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godine  pdf  /  xls  /  Potvrda o poslanim izvještajima u Ministarstvo financija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu

Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1.1. do 30.06.2022. godine  pdfxls

Potvrda o poslanim izvještajima u Ministarstvo financija

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine  pdf xls

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. do 31.03.2022. godine /Potvrda o poslanim izvještajima u Ministarstvo Financija

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu

- Prijedlog Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

- Prijedlog Plana razvojnih programa Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

- Vodič za građane uz Proračun Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu

- Konsolidirani financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.godine / Potvrda o preuzimanju Fina  pdf  /  xls

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.godine / Potvrda o preuzimanju Fina

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje 01.01.-30.09.2021. godine / Potvrda o preuzimanju FINA

Javni poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

- Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu

- Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1.1. do 30.06.2021. godine / Potvrda o preuzimanju FINA

- Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine / Potvrda o preuzimanju FINA

- Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. do 31.03.2021. godine /  Potvrda FINE za predane izvještaje

- Proračun Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

- Plan razvojnih programa uz Proračun Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu

- Prijedlog Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

- Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

- Vodič za građane uz Proračun za 2021. godinu

Javni poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2021. g.

 

2020.

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2020. godinu

- Prilozi uz Godišnji obračun Proračuna za 2020. godinu

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za period 01.01. do 31.12. 2020. / Potvrda o preuzimanju

- Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za period 01.01. do 30.09. 2020. / Potvrda o preuzimanju

Polugodišnji obračun proračuna za 2020.

- Obrazloženje Polugodišnjeg obračuna proračuna za 2020. godinu

- Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Podravske Sesvete za 2020. godinu

- Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za period 01.01. do 30.06. 2020. / Potvrda o preuzimanju

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za period 01.01. do 31.03. 2020. / Potvrda o preuzimanju

- Obrazloženje Proračuna za 2020.

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2020. godinu

- Plan razvojnih programa za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

- Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020. godinu

- Vodič za građane uz Proračun za 2020. godinu

 

 

2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za period 1.1. do 31.12.2019. godine / Potvrda o preuzimanju 

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za period 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine / Potvrda o preuzimanju

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za period 1. siječnja do 30.lipnja 2019. godine / Potvrda o preuzimanju

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za period 1. siječnja do 31.ožujka 2019. godine / Potvrda o preuzimanju

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu

- Plan razvojnih programa uz Proračun za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu

- Vodič za građane uz Prijedlog Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2019. godinu

 

 

2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje 1.1. do 31.12.2018. godine

Referentna stranica financijskih izvještaja za 2018. godinu i Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

4. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu

- 3. Izmjene i dopune Proračuna za 2018 godinu

3. Izmjene Plana razvojnih programa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 30. rujan 2018. / Referentna stranica

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 30. lipanj 2018.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječanj 2018. – 30. lipanj 2018.

- 2. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

- 1. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2018. GODINU I ROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

-Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. ožujak 2018.

-Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječanj 2018. – 31. ožujak 2018.

Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prijedog Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu

Vodič za građane uz Proračun za 2018. godinu

 

2017.

- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE 1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Izmjene Proračuna za 2017. godinu

Financijski izvještaji Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine / xls

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječanj 2017. – 30. rujan 2017.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu / xls

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. ožujak 2017.

- Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječanj 2017. – 31. ožujak 2017.

PRORAČUN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

 

2016.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

- Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

- II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 30. rujan 2016.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 30. lipanj 2016.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. ožujak 2016.

- Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

PRORAČUN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA, JAVNIH POZIVA I DRUGIH PROGRAMA FINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE U 2016. GODINI

 

2015.

PRORAČUN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

- Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 30. rujan 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 30. lipanj 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. ožujak 2015.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu 

 

2014.

- PRORAČUN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

 

2013.

PRORAČUN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Podravske Sesvete za 2013. godinu

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg